TU/E

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology. Ze zien het als hun taak ingenieurs op te leiden, die beschikken over een stevige wetenschappelijke basis en diepgang. Ook hebben zij de nodige competenties om zich succesvol in maatschappelijke sectoren en functies te kunnen ontplooien.
Frisbi verzorgde diverse projecten voor hele uiteenlopende faculteiten en/of disciplines.

Terug naar Ons werk

Ontwerp logo en website

Ontwerp logo, folder en website

Ontwerp logo, folder en website