METROPOOL REGIO EINDHOVEN

De regio Eindhoven is een metropool. Een agglomeratie, bestaande uit een fijnmazig netwerk van twee steden en een groot aantal dorpen. Dorpen en steden die onderling zeer sterke functionele verbanden hebben. Zij steunen en faciliteren de samenwerking vanuit de gezamenlijke overheidsdoelstelling.

Frisbi werd gevraagd een brochure te ontwerpen waarin de succesnummers van MRE op een prettige en leesbare manier gecommuniceerd werden.

Terug naar Ons werk